Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego pr
ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2018 Utworzono: 14.02.2018
ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji kon
ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu wspierania
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2018 Utworzono: 12.01.2018
ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji kon
ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu pomocy s
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2018 Utworzono: 12.01.2018
ZARZĄDZENIE NR 315/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
ZARZĄDZENIE NR 315/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
ZARZĄDZENIE NR 316/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publiczne
ZARZĄDZENIE NR 316/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 19.12.2017
ZARZĄDZENIE NR 314/2017 Burmistrza Rzgowa z wdnia 18 grudnia 2017 w sprawie: rozpatrzenia uwag złożo
ZARZĄDZENIE NR 314/2017 Burmistrza Rzgowa z wdnia 18 grudnia 2017 w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych po podaniu do publicznej wiadomości informacji o sprządzeniu projektu "Strategii rozwoju gminy Rzgów wraz z "Prognozą oddziaływania na środowis
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2017 Utworzono: 18.12.2017
ZARZĄDZENIE NR 290/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projekt
ZARZĄDZENIE NR 290/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami.
więcej...
Aktualizacja: 05.12.2017 Utworzono: 16.11.2017
ZARZĄDZENIE NR 289/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projekt
ZARZĄDZENIE NR 289/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2017 Utworzono: 16.11.2017
ZARZĄDZENIE Nr 284/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji
ZARZĄDZENIE Nr 284/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 13.11.2017
ZARZĄDZENIE Nr 283/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze–inspektora ds. Rozwoju
ZARZĄDZENIE Nr 283/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze–inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminyw Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 08.11.2017
ZARZĄDZENIE NR 281 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90
ZARZĄDZENIE NR 281 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 08.11.2017
ZARZĄDZENIE Nr 278/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komis
ZARZĄDZENIE Nr 278/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpad
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2017 Utworzono: 02.11.2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymani
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 27.10.2017
ZARZĄDZENIE NR 226/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej P
ZARZĄDZENIE NR 226/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów nalata 2017-2038
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 16.08.2017
ZARZĄDZENIE NR 205/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy R
ZARZĄDZENIE NR 205/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 25.07.2017
ZARZĄDZENIE NR 166/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rz
ZARZĄDZENIE NR 166/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 06.07.2017
ZARZĄDZENIE NR 162/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
ZARZĄDZENIE NR 162/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 30.06.2017
ZARZĄDZENIE NR 137/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pro
ZARZĄDZENIE NR 137/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 10.05.2017
ZARZĄDZENIE NR 131/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gmin
ZARZĄDZENIE NR 131/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 26.04.2017
ZARZĄDZENIE NR 118/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy R
ZARZĄDZENIE NR 118/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 30.03.2017
ZARZĄDZENIE NR 116/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pr
ZARZĄDZENIE NR 116/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 29.03.2017
ZARZĄDZENIE NR 102/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rz
ZARZĄDZENIE NR 102/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 02.03.2017
ZARZĄDZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rz
ZARZĄDZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 02.02.2017
ZARZĄDZENIE Nr 215 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji
ZARZĄDZENIE Nr 215 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2017 Utworzono: 04.08.2017
ZARZĄDZENIE Nr 211 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Ko
ZARZĄDZENIE Nr 211 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
ZARZĄDZENIE NR 210 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
ZARZĄDZENIE NR 210 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
ZARZĄDZENIE Nr 203 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
ZARZĄDZENIE Nr 203 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013
Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia pierwszego p
Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
ZARZĄDZENIE NR 136/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wi
ZARZĄDZENIE NR 136/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2017 Utworzono: 09.05.2017
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzę
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Centralnego Rejestru Umów.
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konk
ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 27.03.2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycy
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2017 Utworzono: 15.03.2017
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pr
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2017 Utworzono: 09.02.2017
ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/201
ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 09.01.2017 Utworzono: 09.01.2017
ZARZĄDZENIE NR 215/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
ZARZĄDZENIE NR 215/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2022
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2017 Utworzono: 05.01.2017
ZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2
ZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 09.12.2016
ZARZĄDZENIE NR 185/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projek
ZARZĄDZENIE NR 185/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2016 r.  w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2016 Utworzono: 17.11.2016
ZARZĄDZENIE NR 70 / 2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 maja 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 90/201
ZARZĄDZENIE NR  70 / 2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 maja 2016r.  zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu  Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2016 Utworzono: 25.05.2016
ZARZĄDZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prog
ZARZĄDZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2019
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2016 Utworzono: 19.05.2016
ZARZĄDZENIE NR 202/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pr
ZARZĄDZENIE NR 202/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2020
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2016 Utworzono: 04.01.2016
ZARZĄDZENIE NR 198/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej P
ZARZĄDZENIE NR 198/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2020
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2015 Utworzono: 29.12.2015
Zarządzenie Nr 178 /2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki
Zarządzenie Nr 178 /2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych"   &n
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2015 Utworzono: 28.12.2015
ZARZĄDZENIE NR 188 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90
ZARZĄDZENIE NR 188 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2015 Utworzono: 01.12.2015
ZARZĄDZENIE NR 140 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 października 2015r. zmieniające zarządzenie N
ZARZĄDZENIE NR 140 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 października 2015r.   zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2015 Utworzono: 19.10.2015
Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 września 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
 Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 września 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulami
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2015 Utworzono: 23.09.2015
ZARZĄDZENIE nr 113/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 sierpnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE nr 113/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 sierpnia 2015 r.        
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2015 Utworzono: 17.09.2015
ZARZĄDZENIE NR 108/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej P
ZARZĄDZENIE NR 108/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzg&
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2015 Utworzono: 03.09.2015
ZARZĄDZENIE NR 115 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90
ZARZĄDZENIE NR 115 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 31 sierpnia 2015r.   zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 02.09.2015 Utworzono: 02.09.2015
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UM w Rzgowie
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UM w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2015 Utworzono: 11.08.2015
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie wprowadzenia Gminnego Systemu Powiadamiania SMS
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie wprowadzenia Gminnego Systemu Powiadamiania SMS
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2015 Utworzono: 11.08.2015
ZARZĄDZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 kwietnia 2015 r.
.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 marca 2015 r.
.
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2015 Utworzono: 02.04.2015
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa 25/2015 z dnia 2 marca 2015r.
.
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2015 Utworzono: 24.03.2015
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzi
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2015 Utworzono: 13.03.2015
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa Nr 78/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
.
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015
Zarzadzenie 1/2015 Burmistrz Rzgowa z dnia 02.01.2015r.
W sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza Rzgowa oraz powołania zastępczy Burmistrza Rzgowa
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2015 Utworzono: 05.01.2015
Zarządzenie w sprawie powołania Rady Nadzorczej MPGK Sp.zo.o. w Rzgowie
Zarządzenie w sprawie powołania Rady Nadzorczej MPGK Sp.zo.o. w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2014 Utworzono: 27.05.2014
Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 maja 2014 r.
rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2).
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 maja 2014 r.
rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2).
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014
Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rozparzenia uwag zgło
Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rozparzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego ponownie do p
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2013 Utworzono: 14.08.2013
ZARZĄDZENIE NR 79 / 2013 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 lipca 2013 r. - „Wyprawka szkolna”
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna"
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2013 Utworzono: 22.07.2013
ZARZĄDZENIE NR 150 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie zasad udostępnian
ZARZĄDZENIE NR 150 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2012 Utworzono: 05.11.2012
ZARZĄDZENIE NR 151 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunk
ZARZĄDZENIE NR 151 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2012 Utworzono: 05.11.2012
ZARZĄDZENIE Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń, a także aktów prawa miejscowego, oraz pobierania ich w formie dok
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds wyborów
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds wyborów
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2012 Utworzono: 04.04.2012
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie powołania komisji ds postępowania z dokumentacją wyborczą
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie powołania komisji ds postępowania z dokumentacją wyborczą
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2012 Utworzono: 04.04.2012
Zarządzeni Nr 59/2011
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko d.s. obsługi Rady Miejskiej
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2011 Utworzono: 30.06.2011
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa Nr 47/2001 z dnia 2 czerwca 2011r.
 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011

archiwum... Początek strony