Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 197/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 197/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 17.12.2018 Utworzono: 17.12.2018
Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
Zarządzenie Nr 200/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 14.12.2018 Utworzono: 14.12.2018
ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Zarządzenie nr 189/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 listopada 2018 roku
Zarządzenie nr 189/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach środków z Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu O
więcej...
Aktualizacja: 26.11.2018 Utworzono: 26.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 188/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2018r.
ZARZĄDZENIE NR 188/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Rzgowie w 2018r.
więcej...
Aktualizacja: 21.11.2018 Utworzono: 21.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 171/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
ZARZĄDZENIE NR 171/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 168/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 20.11.2018 Utworzono: 20.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 181 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 181 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 19.11.2018 Utworzono: 19.11.2018
Zarządzenie nr 167/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami
Zarządzenie nr 167/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
Zarządzenie nr 166/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
Zarządzenie nr 166/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2039
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2018 Utworzono: 16.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 165/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rzgowa rejon ul. Nasiennej oraz części wsi G
ZARZĄDZENIE NR 165/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rzg
więcej...
Aktualizacja: 07.11.2018 Utworzono: 05.11.2018
ZARZĄDZENIE NR 157/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2018 r.
ZARZĄDZENIE NR 157/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na 2018 r.
więcej...
Aktualizacja: 25.10.2018 Utworzono: 25.10.2018
ZARZĄDZENIE NR 154/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fninansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
ZARZĄDZENIE NR 154/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fninansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 24.10.2018 Utworzono: 24.10.2018
ZARZĄDZENIE NR 150/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 150/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2018 Utworzono: 19.10.2018
ZARZĄDZENIE NR 141/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 141/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 12.10.2018 Utworzono: 12.10.2018
Zarządzenie nr 148/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 09 października 2018 roku
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w ramach środków z Programu Ograniczania Niskiej Emisji - edycja II Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
więcej...
Aktualizacja: 09.10.2018 Utworzono: 09.10.2018
Zarządzenie Nr 132 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
Zarządzenie Nr 132 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz określenia szczegółowego trybu pracy Komis
Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 września 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie oraz określenia szczegółowego trybu prac
więcej...
Aktualizacja: 14.09.2018 Utworzono: 14.09.2018
ZARZĄDZENIE NR 124/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Rzgów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowyc
ZARZĄDZENIE NR 124/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Rzgów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planów finansowyc
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2018 Utworzono: 31.08.2018
Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Zarządzenie nr 122/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2018 Utworzono: 30.08.2018
Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Zarządzenie nr 117/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 30.08.2018 Utworzono: 30.08.2018
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2018 Utworzono: 29.08.2018
Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2019
Zarządzenie nr 112/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Rzgów na rok 2019
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2018 Utworzono: 23.08.2018
Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2038
Zarządzenie nr 111/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia trybu prac i szczegółowości materiałów dotyczących sporządzania projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2038
więcej...
Aktualizacja: 23.08.2018 Utworzono: 23.08.2018
Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Zarządzenie nr 108/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2018 Utworzono: 19.08.2018
ZARZĄDZENIE NR 100 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Rzgow
ZARZĄDZENIE NR 100 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami w Urzędzie Mie
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 23.07.2018
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
ZARZĄDZENIE NR 91/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 23.07.2018
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2018 Utworzono: 23.07.2018
ZARZĄDZENIE NR 99 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
ZARZĄDZENIE NR 99 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. rolnych i gospodarki gruntami w Urzędzie Miejskim w Rzgow
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
ZARZĄDZENIE NR 98 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska
ZARZĄDZENIE NR 98 / 2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 143/2016 Burmistrza Rzgowa z dnia 13 września 2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2018 Utworzono: 19.07.2018
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
ZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 29.06.2018 Utworzono: 29.06.2018
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie wprowadzenia Gminnego Systemu Powiadamiania SMS
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie wprowadzenia Gminnego Systemu Powiadamiania SMS
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2018 Utworzono: 22.06.2018
ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2018 Utworzono: 25.05.2018
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 21 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 23.05.2018
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
ZARZĄDZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2018 Utworzono: 23.05.2018
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
ZARZĄDZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 13.05.2018 Utworzono: 13.05.2018
ZARZĄDZENIE NR 38B/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy R
ZARZĄDZENIE NR 38B/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2018 Utworzono: 13.04.2018
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rz
ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2018 Utworzono: 10.04.2018
ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pro
ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
więcej...
Aktualizacja: 06.04.2018 Utworzono: 06.04.2018
ZARZĄDZENIE Nr 39 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji
ZARZĄDZENIE Nr 39 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji w
więcej...
Aktualizacja: 05.04.2018 Utworzono: 05.04.2018
ZARZĄDZENIE Nr 30 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
ZARZĄDZENIE Nr 30 / 2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zamówień publicznych i inwestycji w Urzędzie Mie
więcej...
Aktualizacja: 23.03.2018 Utworzono: 23.03.2018
ZARZĄDZENIE NR 347/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
ZARZĄDZENIE NR 347/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2018 Utworzono: 20.03.2018
Zarządzenie Nr 28 / 2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowis
Zarządzenie Nr 28 / 2018 z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2018 Utworzono: 15.03.2018
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika Bur
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza do spraw miast Cittaslow
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2018 Utworzono: 01.03.2018
Zarządzenie Nr 24 / 2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierowni
Zarządzenie Nr 24 / 2018 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 01.03.2018 Utworzono: 01.03.2018
ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego pr
ZARZĄDZENIE Nr 21/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2018 Utworzono: 14.02.2018
ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji kon
ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu wspierania
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2018 Utworzono: 12.01.2018
ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji kon
ZARZĄDZENIE Nr 5/2018 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2018 roku z zakresu pomocy s
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2018 Utworzono: 12.01.2018
ZARZĄDZENIE NR 315/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
ZARZĄDZENIE NR 315/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 20.12.2017 Utworzono: 20.12.2017
ZARZĄDZENIE NR 316/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publiczne
ZARZĄDZENIE NR 316/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
więcej...
Aktualizacja: 19.12.2017 Utworzono: 19.12.2017
ZARZĄDZENIE Nr 284/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji
ZARZĄDZENIE Nr 284/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim
więcej...
Aktualizacja: 13.11.2017 Utworzono: 13.11.2017
ZARZĄDZENIE Nr 283/2017 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze–inspektora ds. Rozwoju
ZARZĄDZENIE Nr 283/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze–inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminyw Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 08.11.2017
ZARZĄDZENIE NR 281 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90
ZARZĄDZENIE NR 281 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 08.11.2017 Utworzono: 08.11.2017
ZARZĄDZENIE Nr 278/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komis
ZARZĄDZENIE Nr 278/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 31 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpad
więcej...
Aktualizacja: 02.11.2017 Utworzono: 02.11.2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymani
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. utrzymania czystości i gospodarki odpadami
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2017 Utworzono: 27.10.2017
ZARZĄDZENIE NR 226/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej P
ZARZĄDZENIE NR 226/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2017 Utworzono: 22.09.2017
ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
ZARZĄDZENIE NR 216/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów nalata 2017-2038
więcej...
Aktualizacja: 16.08.2017 Utworzono: 16.08.2017
ZARZĄDZENIE Nr 215 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji
ZARZĄDZENIE Nr 215 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w
więcej...
Aktualizacja: 04.08.2017 Utworzono: 04.08.2017
ZARZĄDZENIE Nr 211 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Ko
ZARZĄDZENIE Nr 211 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - informatyka w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
ZARZĄDZENIE NR 210 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
ZARZĄDZENIE NR 210 / 2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 27.07.2017 Utworzono: 27.07.2017
ZARZĄDZENIE Nr 203 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego
ZARZĄDZENIE Nr 203 / 2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013
Zarządzenie nr 165/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 24.07.2017 Utworzono: 24.07.2017
Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia pierwszego p
Zarządzenie Nr 156/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz przyjęcia regulaminu przetargu.
więcej...
Aktualizacja: 27.06.2017 Utworzono: 27.06.2017
ZARZĄDZENIE NR 136/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wi
ZARZĄDZENIE NR 136/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rzgów przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
więcej...
Aktualizacja: 09.05.2017 Utworzono: 09.05.2017
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzę
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie Centralnego Rejestru Umów.
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2017 Utworzono: 04.04.2017
ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konk
ZARZĄDZENIE Nr 115/2017 Burmistrza Rzgowa z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 27.03.2017 Utworzono: 27.03.2017
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycy
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2017 Utworzono: 15.03.2017
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Pr
ZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
więcej...
Aktualizacja: 09.02.2017 Utworzono: 09.02.2017
ZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2
ZARZĄDZENIE NR 199/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 listopada 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 09.12.2016 Utworzono: 09.12.2016
ZARZĄDZENIE NR 185/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przedłożenia projek
ZARZĄDZENIE NR 185/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 14 listopada 2016 r.  w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2032
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2016 Utworzono: 17.11.2016
ZARZĄDZENIE NR 70 / 2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 maja 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 90/201
ZARZĄDZENIE NR  70 / 2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 maja 2016r.  zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu  Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 25.05.2016 Utworzono: 25.05.2016
ZARZĄDZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prog
ZARZĄDZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 12 maja 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2019
więcej...
Aktualizacja: 19.05.2016 Utworzono: 19.05.2016
ZARZĄDZENIE NR 202/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pr
ZARZĄDZENIE NR 202/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2020
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2016 Utworzono: 04.01.2016
ZARZĄDZENIE NR 198/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej P
ZARZĄDZENIE NR 198/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2015-2020
więcej...
Aktualizacja: 29.12.2015 Utworzono: 29.12.2015
Zarządzenie Nr 178 /2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki
Zarządzenie Nr 178 /2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" i "Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych"   &n
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2015 Utworzono: 28.12.2015
ZARZĄDZENIE NR 188 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90
ZARZĄDZENIE NR 188 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 listopada 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 02.12.2015 Utworzono: 01.12.2015
ZARZĄDZENIE NR 140 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 października 2015r. zmieniające zarządzenie N
ZARZĄDZENIE NR 140 / 2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 08 października 2015r.   zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 19.10.2015 Utworzono: 19.10.2015
Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 września 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90/20
 Zarządzenie Nr 127/2015 Burmistrza Rzgowa z dnia 18 września 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 90/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 12 sierpnia 2013r. w sprawie nadania Regulami
więcej...
Aktualizacja: 23.09.2015 Utworzono: 23.09.2015
ZARZĄDZENIE nr 113/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 sierpnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE nr 113/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 28 sierpnia 2015 r.        
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2015 Utworzono: 17.09.2015
ZARZĄDZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 10 kwietnia 2015 r.
.
więcej...
Aktualizacja: 15.04.2015 Utworzono: 15.04.2015
ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 30 marca 2015 r.
.
więcej...
Aktualizacja: 02.04.2015 Utworzono: 02.04.2015
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa 25/2015 z dnia 2 marca 2015r.
.
więcej...
Aktualizacja: 24.03.2015 Utworzono: 24.03.2015
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzi
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 13.03.2015 Utworzono: 13.03.2015
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa Nr 78/2012 z dnia 28 czerwca 2012r.
.
więcej...
Aktualizacja: 05.03.2015 Utworzono: 05.03.2015
Zarzadzenie 1/2015 Burmistrz Rzgowa z dnia 02.01.2015r.
W sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza Rzgowa oraz powołania zastępczy Burmistrza Rzgowa
więcej...
Aktualizacja: 05.01.2015 Utworzono: 05.01.2015
Zarządzenie w sprawie powołania Rady Nadzorczej MPGK Sp.zo.o. w Rzgowie
Zarządzenie w sprawie powołania Rady Nadzorczej MPGK Sp.zo.o. w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2014 Utworzono: 27.05.2014
Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 maja 2014 r.
rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2).
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014
Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 maja 2014 r.
rozpatrzenia uwag złożonych po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2).
więcej...
Aktualizacja: 23.05.2014 Utworzono: 23.05.2014
Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rozparzenia uwag zgło
Zarządzenie Nr 92/2013 Burmistrza Rzgowa z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rozparzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego ponownie do p
więcej...
Aktualizacja: 14.08.2013 Utworzono: 14.08.2013
ZARZĄDZENIE NR 79 / 2013 BURMISTRZA RZGOWA z dnia 19 lipca 2013 r. - „Wyprawka szkolna”
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna"
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2013 Utworzono: 22.07.2013
ZARZĄDZENIE NR 150 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie zasad udostępnian
ZARZĄDZENIE NR 150 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2012 Utworzono: 05.11.2012
ZARZĄDZENIE NR 151 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunk
ZARZĄDZENIE NR 151 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 2 listopada 2012 roku w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
więcej...
Aktualizacja: 05.11.2012 Utworzono: 05.11.2012
ZARZĄDZENIE Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012 roku
w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń, a także aktów prawa miejscowego, oraz pobierania ich w formie dok
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie powołania komisji ds postępowania z dokumentacją wyborczą
Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie powołania komisji ds postępowania z dokumentacją wyborczą
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2012 Utworzono: 04.04.2012
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds wyborów
Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds wyborów
więcej...
Aktualizacja: 04.04.2012 Utworzono: 04.04.2012
Zarządzeni Nr 59/2011
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko d.s. obsługi Rady Miejskiej
więcej...
Aktualizacja: 30.06.2011 Utworzono: 30.06.2011
Zarządzenie Burmistrza Rzgowa Nr 47/2001 z dnia 2 czerwca 2011r.
 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
więcej...
Aktualizacja: 03.06.2011 Utworzono: 03.06.2011

archiwum... Początek strony