Uchwały Rady 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XIV/124/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
Załączniki:
XIV_124_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.09.2019 , wersja 1
Numer: XIV/126/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę III/35/2018 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2019 roku
Załączniki:
XIV_126_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.09.2019 , wersja 1
Numer: XIV/127/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Rzgów środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług na rzecz samorządowego zakładu budżetowego
Załączniki:
XIV_127_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.09.2019 , wersja 1
Numer: XIV/130/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie monitoringu miasta
Załączniki:
XIV_130_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.09.2019 , wersja 1
Numer: XIV/131/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Załączniki:
XIV_131_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.09.2019 , wersja 1
Numer: XIV/132/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie przekazania skargi według właściwości
Załączniki:
XIV_132_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.09.2019 , wersja 1
Numer: XIV/133/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Rzgowie
Załączniki:
XIV_133_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.09.2019 , wersja 1
Numer: XIV/134/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa
Załączniki:
XIV_134_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 30.09.2019 , wersja 1
Numer: XIV/128/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Guzewie oraz nadania mu statutu
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5342 z dn. 07.10.2019 r.
Załączniki:
XIV_128_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 08.10.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 08.10.2019 , wersja 1
Numer: XIV/129/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Guzewie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5551 z dn. 16.10.2019 r.
Załączniki:
XIV_129_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 17.10.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 17.10.2019 , wersja 1
Numer: XIV/125/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5550 z dn. 16.10.2019 r.
Załączniki:
XIV_125_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 30.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 17.10.2019 , wersja 2
Numer: XIV/123/2019, Z dnia: 25.09.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5549 z dn. 07.10.2019 r.
Załączniki:
XIV_123_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 17.10.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 17.10.2019 , wersja 1
Numer: XIII/111/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
Załączniki:
XIII_111_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.08.2019 , wersja 1
Numer: XIII/115/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie wystąpienia Gminy Rzgów z Europejskiego Stowarzyszenia Wspólnot Przemysłu Tekstylnego (ACTE)
Załączniki:
XIII_115_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.08.2019 , wersja 1
Numer: XIII/116/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
Załączniki:
XIII_116_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.08.2019 , wersja 1
Numer: XIII/117/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Załączniki:
XIII_117_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.08.2019 , wersja 1
Numer: XIII/118/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bronisin Dworski rejon ul. Pogodnej
Załączniki:
XIII_118_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.08.2019 , wersja 1
Numer: XIII/113/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom szkół i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 4786 z dn. 28.08.2019 r.
Załączniki:
XIII_113_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.08.2019 , wersja 1
Numer: XIII/122/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Rzgów
Załączniki:
XIII_122_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 28.08.2019 , wersja 1
Numer: XIII/119/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 4985 z dn. 10.09.2019 r.
Załączniki:
XIII_119_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 11.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 11.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/121/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5014 z dn. 12.09.2019 r.
Załączniki:
XIII_121_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 12.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 12.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/120/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5013 z dn. 12.09.2019 r.
Załączniki:
XIII_120_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 12.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 12.09.2019 , wersja 1
Numer: XIII/112/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5011 z dn. 12.09.2019 r.
Załączniki:
XIII_112_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 28.08.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 12.09.2019 , wersja 2
Numer: XIII/114/2019, Z dnia: 21.08.2019, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5012 z dn. 12.09.2019 r.
Załączniki:
XIII_114_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 12.09.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 12.09.2019 , wersja 1
Numer: XII/110/2019, Z dnia: 15.07.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 4847 z dn. 03.09.2019 r.
Załączniki:
XII_110_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Wiceprzewodniczący Rady Miejskie dnia 16.07.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.09.2019 , wersja 2
 1 2 3 4 
Początek strony