Uchwały Rady 2019

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: XVI/156/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
Załączniki:
XVI_156_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/157/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
Załączniki:
XVI_157_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/158/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Załączniki:
XVI_158_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XVI/166/2019, Z dnia: 27.11.2019, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie
Załączniki:
XVI_166_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 03.12.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 03.12.2019 , wersja 1
Numer: XV/137/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rzgów porozumienia międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie wykonywania zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w zakresie zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Rzgów przez Miasto Łódź
Załączniki:
XV_137_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/141/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2019-2036
Załączniki:
XV_141_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/147/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 138 obrębu Prawda
Załączniki:
XV_147_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/148/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 483/9 obrębu Starowa Góra
Załączniki:
XV_148_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/149/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych - działek nr 594, nr 600 i nr 633/2 obrębu Starowa Góra
Załączniki:
XV_149_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/150/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 644/1 obrębu Starowa Góra
Załączniki:
XV_150_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/151/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 1543/4 obrębu Rzgów
Załączniki:
XV_151_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/152/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu
Załączniki:
XV_152_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/153/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję w latach 2020-2023
Załączniki:
XV_153_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/154/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XI/95/2003 Rady Gminy Rzgów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów
Załączniki:
XV_154_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/155/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie przekazania podania według właściwości
Załączniki:
XV_155_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 06.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/135/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w statucie Żłobka Gminnego w Guzewie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 5894 z dn. 06.11.2019 r.
Załączniki:
XV_135_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 07.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 07.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/142/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2019
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6189 z dn. 25.11.2019 r.
Załączniki:
XV_142_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 06.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 26.11.2019 , wersja 2
Numer: XV/144/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rzgów w 2020 roku
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6191 z dn. 25.11.2019 r.
Załączniki:
XV_144_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 26.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 26.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/143/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6190 z dn. 25.11.2019 r.
Załączniki:
XV_143_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 26.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 26.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/146/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6193 z dn. 25.11.2019 r.
Załączniki:
XV_146_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 26.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 26.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/136/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Guzewie
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6185 z dn. 25.11.2019 r.
Załączniki:
XV_136_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 26.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 26.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/140/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6188 z dn. 25.11.2019 r.
Załączniki:
XV_140_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 26.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 26.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/145/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Grodzisko gmina Rzgów (działki o nr ewid. 97/1, 98/2, 98/3, 99/1, 100/1, 101/2, 101/3, 156/3, 157/3, 157/5, 157/7, 157/8, 157/9, 158/1, 159/2, 159/3, 160/1, 161/1)
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6192 z dn. 25.11.2019 r.
Załączniki:
XV_145_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 26.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 26.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/139/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6187 z dn. 25.11.2019 r.
Załączniki:
XV_139_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 26.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 26.11.2019 , wersja 1
Numer: XV/138/2019, Z dnia: 30.10.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmiany uchwały nr LIX/460/2018 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 6186 z dn. 25.11.2019 r.
Załączniki:
XV_138_2019.pdf
Informacja wytworzona przez Przewodniczący Rady Miejskiej w dnia 26.11.2019.
Opublikowana przez Dorota Szafrańska dnia 26.11.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony