Uchwały Rady 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: LII/416/2018, Z dnia: 21.05.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LII_416_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 21.05.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 21.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/408/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
LI_408_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: LI/411/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rzgowie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
LI_411_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: LI/415/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
Załączniki:
LI_415_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: LI/409/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2714 z dn. 16.05.2018 r.
Załączniki:
LI_409_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018 , wersja 2
Numer: LI/412/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2715 z dn. 16.05.2018 r.
Załączniki:
LI_412_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/413/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych działających na terenie Gminy Rzgów oraz sposobu ich rozliczania
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2716 z dn. 16.05.2018 r.
Załączniki:
LI_413_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/414/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzgów oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2717 z dn. 16.05.2018 r.
Załączniki:
LI_414_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018 , wersja 1
Numer: LI/410/2018, Z dnia: 25.04.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
Załączniki:
LI_410_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 27.04.2018 , wersja 1
Numer: L/405/2018, Z dnia: 20.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2018-2038
Załączniki:
L_405_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: L/406/2018, Z dnia: 20.04.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2599 z dn. 11.05.2018 r.
Załączniki:
L_406_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.05.2018 , wersja 2
Numer: L/407/2018, Z dnia: 20.04.2018, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku
Załączniki:
L_407_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 20.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/392/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzgów
Załączniki:
XLIX_392_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/398/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2173 z dn. 18.04.2018 r.
Załączniki:
XLIX_398_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 19.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 19.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/402/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzgowie
Załączniki:
XLIX_402_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/390/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2171 z dn. 18.04.2018 r.
Załączniki:
XLIX_390_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 19.04.2018 , wersja 2
Numer: XLIX/396/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu Miasta Rzgowa i Gminy Rzgów, w granicach obejmujących przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia, część 2
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/403/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie
Załączniki:
XLIX_403_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/393/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie podziału Gminy Rzgów na okręgi wyborcze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2174 z dn. 18.04.2018 r.
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 19.04.2018 , wersja 2
Numer: XLIX/391/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji w 2018 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Rzgów
Załączniki:
XLIX_391_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/404/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie
Załączniki:
XLIX_404_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/397/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział-Łódź-Górna dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Rzgów
Załączniki:
XLIX_397_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/401/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu pożarniczego specjalnego dla OSP w Bronisinie Dworskim
Załączniki:
XLIX_401_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/394/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów” obejmującej część terenu Miasta Rzgów i Gminy Rzgów
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 05.04.2018 , wersja 1
Numer: XLIX/399/2018, Z dnia: 28.03.2018, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rzgów a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze
Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 2174 z dn. 18.04.2018 r.
Załączniki:
XLIX_399_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 19.04.2018.
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 19.04.2018 , wersja 1
 1 2 
Początek strony