Projekty uchwał na XL sesję Rady w dn. 30.08.2017 r. (wygasły...)

Projekty uchwał na XL sesję Rady w dn. 30.08.2017 r.:

 1. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Rzgów na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. (DRUK 3)
2. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzgów na lata 2017-2032”. (DRUK 4)
3. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów. (DRUK 5)
4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2017-2038. (DRUK 1)
5. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2017. (DRUK 2)
6. zmieniająca uchwałę Nr XXX/221/2016 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2017 roku. (DRUK 6)
7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brusy w 2017 r. (DRUK 7)
8. w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie. (DRUK 8)


powrót...
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 16.08.2017
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 29.08.2017 16:17. Wygasa 06.09.2017 00:00. Odsłon 8279
Wersja : 1 2 3 4 5 6 
Początek strony