Projekty uchwał na XLVI sesję (wygasły...)

Projekty uchwał na XLVI sesję:
1.  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Rzgów za rok 2017. (DRUK 1)
2. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018. (DRUK 2)
3.  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/364/2017 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2018 roku. (DRUK 3)
4. projekt w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnej Przychodni Zdrowia w Rzgowie. (DRUK 4)
5. projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Guzew-Babichy rejon części wsi Babichy położony w gminie Rzgów. (DRUK 5)
6. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, umowy najmu lokalu użytkowego. (DRUK 6)powrót...
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 17.01.2018
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 17.01.2018 12:32. Wygasa 07.02.2018 00:00. Odsłon 8279
Początek strony