Projekty uchwał na XLVII sesję (wygasły...)

Projekty uchwał na XLVII sesję:
1)
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2018. (DRUK 5)
2) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2018 r. (DRUK 6)
3) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzgów na lata 2018-2020. (DRUK 7)
4) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Stara Gadka gmina Rzgów rejon ul. Czartoryskiego, ul. Szparagowej, ul. Katowickiej, granica cmentarza. (DRUK 8)
5) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Rzgowa (działki o nr ewid. 892, 893, 894, 895/1, 895/2, 896/1, 896/2, 897/1, 897/2, 1202, 1203, 1204, 1205/2, 1205/1, 1166, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 2179/1, 2179/2, 2179/3, 2179/4, 2179/5, 2179/6, 2180, 2181, część działki nr 898 i 1201). (DRUK 9)
6) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Starowa Góra gmina Rzgów działka 376 oraz część działki 367 i 366/19. (DRUK 10)
7) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Grodzisko gmina Rzgów (działki o nr ewid. 97/1, 98/2, 98/3, 99/1, 100/1, 101/2, 101/3, 156/3, 157/3, 157/5, 157/7, 157/8, 157/9, 158/1, 159/2, 159/3, 160/1, 161/1). (DRUK 11)
8) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rzgów w 2018 roku. (DRUK 13)
9) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rzgów”. (DRUK 14)
10) projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (DRUK 15)


powrót...
Informacja wytworzona przez Karolina Jardzioch dnia 14.02.2018
Opublikowana przez Karolina Jardzioch dnia 14.02.2018 13:11. Wygasa 07.03.2018 00:00. Odsłon 8279
Początek strony