Projekty Uchwał

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli realizowanej pod k
PROJEKT UCHWAŁY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzg
PROEJKT UCHWAŁY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzg
PROJEKT UCHWAŁY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2
PROJEKT UCHWAŁY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
PROJEKT UCHWAŁY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
Opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rzgowa za rok
materiał sesyjny
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sp
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Rzgowa z tytułu wykon
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ter
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny działki nr
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 66 położonej
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.06.2015 Utworzono: 10.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2
PROJEKTY UCHWAŁ 
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2015 Utworzono: 27.05.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie zmieniającej uchwałę Nr V/15/2015 w sprawie udzielania pomo
projekty uchwał 
więcej...
Aktualizacja: 27.05.2015 Utworzono: 27.05.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na własność
PROJEKT UCHWAŁY 
więcej...
Aktualizacja: 21.05.2015 Utworzono: 21.05.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia do zasobów gminnego mienia komunalnego
PROJEKTY UCHWAŁ 
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zatwierdzenia projektu pod nazwą „Lepsze oddziały
PROJEKTY UCHWAŁ 
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015.
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu z
PROJEKTY UCHWAŁ 
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochr
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 20.05.2015 Utworzono: 20.05.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia systemu ulg i uprawnień dla rodzin wiel
projekt uchwały 
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podm
sprawozdanie
więcej...
Aktualizacja: 16.04.2015 Utworzono: 16.04.2015
 lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
aktualne... Początek strony