Projekty Uchwał

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019
DRUK 3
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
DRUK 2
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/15/2015 w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Powiatu
DRUK 6
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
DRUK 5
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2
DRUK 4
więcej...
Aktualizacja: 22.09.2015 Utworzono: 22.09.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2014 Rady Miejskiej w Rzgo
PROJEKT UCHWAŁY- DRUK 3
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2015 Utworzono: 17.09.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierż
PROJEKT UCHWAŁY- DRUK 2
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2015 Utworzono: 16.09.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierż
PROJEKT UCHWAŁY - DRUK 1
więcej...
Aktualizacja: 16.09.2015 Utworzono: 16.09.2015
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 201
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rzgów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
więcej...
Aktualizacja: 07.09.2015 Utworzono: 07.09.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015.
DRUK 1
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2015 Utworzono: 04.09.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
PROJEKT UCHWAŁY
więcej...
Aktualizacja: 19.08.2015 Utworzono: 19.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2015 Utworzono: 10.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2015 Utworzono: 10.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie zmieniającej uchwałę Nr V/15/2015 w sprawie udzielania pomo
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2015 Utworzono: 10.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie określenia dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kana
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 10.08.2015 Utworzono: 10.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomośc
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 11.08.2015 Utworzono: 06.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek n
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2015 Utworzono: 06.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na własność
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2015 Utworzono: 06.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie na własność
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 06.08.2015 Utworzono: 06.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
projekt uchwały
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 05.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów n
PROJEKT UCHWAŁY
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 05.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie nadania nazw ulicom w Konstantynie
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 05.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkowstwa Gminy Rzg
PROJEKTY UCHWAŁ
więcej...
Aktualizacja: 05.08.2015 Utworzono: 05.08.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli ustalania, nalicza
PROJEKT UCHWAŁY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli sytuacji prawnej i
PROJEKT UCHWAŁY
więcej...
Aktualizacja: 18.06.2015 Utworzono: 18.06.2015
 lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
aktualne... Początek strony