Projekty Uchwał

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. (DRUK 4)
DRUK 4
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2016 Utworzono: 12.01.2016
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2016. (DRUK 2)
DRUK 2
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2016 Utworzono: 12.01.2016
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016-2019.
DRUK 1
więcej...
Aktualizacja: 12.01.2016 Utworzono: 12.01.2016
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/15/2015 w sprawie udzielania pomocy rzeczowej dla Powiatu
DRUK 3
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2015 Utworzono: 18.12.2015
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015. (druk 2)
DRUK 2
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2015 Utworzono: 18.12.2015
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020. (druk 1)
DRUK 1
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2015 Utworzono: 18.12.2015
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu Stadionu im. Henryka Śmiechowicza w Rzgowie znajdu
DRUK 6
więcej...
Aktualizacja: 18.12.2015 Utworzono: 15.12.2015
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Rzgów zabudowanej ni
DRUK 5
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2015 Utworzono: 09.12.2015
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Guzew-Babichy i Prawda
DRUK 8
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2015 Utworzono: 15.12.2015
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bronisinie Dworskim
DRUK 7
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2015 Utworzono: 15.12.2015
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
DRUK 4
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2015 Utworzono: 15.12.2015
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2015
DRUK 1
więcej...
Aktualizacja: 17.11.2015 Utworzono: 17.11.2015
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi o
DRUK 5
więcej...
Aktualizacja: 16.11.2015 Utworzono: 16.11.2015
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf oraz wysokości dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
DRUK 4
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2015 Utworzono: 12.11.2015
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
DRUK 3
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2015 Utworzono: 12.11.2015
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
DRUK 2
więcej...
Aktualizacja: 12.11.2015 Utworzono: 12.11.2015
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia p
DRUK 11
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2015 Utworzono: 27.10.2015
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup działki nr 337/1 położonej w miejscowości Prawda
DRUK 7
więcej...
Aktualizacja: 20.10.2015 Utworzono: 20.10.2015
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020
DRUK 1
więcej...
Aktualizacja: 27.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/5/2014 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komi
DRUK 4
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej
DRUK 10
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
DRUK 9
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
DRUK 8
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzie
DRUK 6
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzie
DRUK 5
więcej...
Aktualizacja: 14.10.2015 Utworzono: 14.10.2015
 lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
aktualne... Początek strony