Redakcja BIP-u

Redakcja BIP Urzędu Miejskiego w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów
tel. (42) 214 12 10; fax (42) 214 12 07

Szanowni Państwo !

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Rzgowie prosimy o przesyłanie na adres e-mail: gmina@rzgow.pl.

Nadzór merytoryczny prowadzą:
Kierownicy Referatów
Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22,
tel.(42) 214 12 10 , fax. (42) 214 12 07,
e-mail: sekretariat@rzgow.pl

oraz

Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych, pomocniczych.

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Imię i Nazwisko
od kiedy

Kontakt

Odpowiedzialni za

Paweł Gajda
od 2003-07-01

Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
tel. 42 214 12 10
e-mail: gmina@rzgow.pl

przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu oraz powiadamianie tego ministra o zmianach w treści tych informacji; dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu

Karolina Jardzioch
od 2011-07-27

Urząd Miejski w Rzgowie
  Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
Pokój nr 37 - I piętro
tel. 42 214 13 06
e-mail: radamiejska@rzgow.pl

 

dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu

 

Anna Kroban
od 2010.06.11

Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
Sekretariat – I piętro
tel. 42 214 12 10
e-mail: sekretariat@rzgow.pl

 

dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu

 

Małgorzata Rózga
od 2007-09-05

Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
Pokój nr 33 - I piętro
tel. 42 214 12 10
e-mail:
referatogolny@rzgow.pl

dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu

Zbigniew Snelewski
od 2003-07-01

Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
Pokój nr 4 - parter
tel. 42 214 11 09
e-mail: inwestycje@rzgow.pl

 

dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu

 

Paulina Skiba
od 2009-09-25

Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
Pokój nr 4 - parter
tel. 42 214 11 09
e-mail: p.skiba@rzgow.pl

dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu

Rafał Suciński
od 2008-08-23
do 2015-06-30

Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
tel. 42 214 12 10
e-mail: r.sucinski@rzgow.pl

dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu

Justyna Pierzyńska
od 2015-12-08
  Urząd Miejski w Rzgowie
Pl. 500-lecia 22
95-030 Rzgów
 dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie Biuletynu

Podstawa prawna istnienia BIP

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Dz.U.01.112.1198 (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Dz.U.02.67.619 (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2002 r.)

Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 08.12.2015
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 08.12.2015. Odsłon 4381, Wersja 10drukuj
Wersja : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Początek strony