Zawiadomienia

Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie
Urząd Miejski w Rzgowie uprzejmie informuje rolników z terenu gminy Rzgów, że od 1 do 3 lutego 2019 roku odbędą się Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie.Targi są podzielone na sześć sfer tematycznych dot. innowacji dla rolnictwa
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2019 Utworzono: 16.01.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w postępowaniu wszczętym na wniosek Inwestora Pani Emilii Paszkiewicz-Mes i Pana Stanisława Mesa z dnia 19 grudnia 2018 roku (wpływ do Urzędu 19.12.2018r. l.dz. 11209) w sprawie ustalenia w
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2019 Utworzono: 16.01.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w postępowaniu wszczętym na wniosek Inwestora Pani Emilii Paszkiewicz-Mes i Pana Stanisława Mesa z dnia 19 grudnia 2018 roku (wpływ do Urzędu 19.12.2018r. l.dz. 11209) w sprawie ustalenia w
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2019 Utworzono: 16.01.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy w postępowaniu wszczętym na wniosek Inwestora Pani Emilii Paszkiewicz-Mes i Pana Stanisława Mesa z dnia 19 grudnia 2018 roku (wpływ do Urzędu 19.12.2018r. l.dz. 11209) w sprawie ustalenia w
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2019 Utworzono: 16.01.2019
Plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Rzgów
Urząd Miejski w Rzgowie zamieszcza plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Rzgów, przedstawione przez koła łowieckie: Wiskitnianka Kuna, Słowik, Orzeł, Pudlarz.
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2019 Utworzono: 16.01.2019
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Aflofarm Farmacja
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia odstępującego od obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządz
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2019 Utworzono: 04.01.2019
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
Burmistrz Rzgowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni tj. od 28.12.2018r. do 28.02.2019r. projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów: Rzgów, Guzew‑Babichy, Kalinko, Kalin
więcej...
Aktualizacja: 28.12.2018 Utworzono: 28.12.2018
Komunikat w sprawie oznakowania bulw ziemniaków przemieszczanych na terytorium Rzeczoposoplitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony