Zawiadomienia

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy z postępowania wszczętego na wniosek Inwestora Łukasza Woźniaka z dnia 19.06.2017r. w sprawie zmiany decyzji nr GPR.6730.02.2016.2017 z dnia 01 marca 2017 roku w zakresie szerokości elewacj
więcej...
Aktualizacja: 31.08.2017 Utworzono: 31.08.2017
obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI WS.BUDOWY TRASY GÓRNEJ ETAP III W RAMACH INWESTYCJI PN.:"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ DOJAZDU DO WĘZŁA BRZEZINY NA AUTOSTRADZIE A1 ORAZ BUDOWĘ TRASY GÓRNA III- ZADANIE 2- OPRACOWANIE DOKUMENTACJI N
więcej...
Aktualizacja: 29.08.2017 Utworzono: 29.08.2017
Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”
Rządowy program pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”
więcej...
Aktualizacja: 12.08.2017 Utworzono: 12.08.2017
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrze
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- dla części Rzgowa rejon ul. Ustronna - Górna - Kopernika - Łódzka- dla części wsi Gospodarz (cz. działek nr
więcej...
Aktualizacja: 11.07.2017 Utworzono: 04.07.2017
Komunikaty WIORIN w Łodzi o zagrożeniu upraw roślin - ziemniak, jabłoń
Komunikaty w załączeniu
więcej...
Aktualizacja: 26.06.2017 Utworzono: 26.06.2017
Nowelizacja ustawy dot. wycinki drzew
Od 17 czerwca 2017 roku ( od soboty ) zaczynają obowiązywać zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych gruntach. Osoby fizyczne, które planują wyrąb, muszą zgłosić to w gminie. Tak wynika z
więcej...
Aktualizacja: 20.06.2017 Utworzono: 20.06.2017
Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o zagrożeniu upraw rośli
Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o zagrożeniu upraw roślin - śliwa domowa
więcej...
Aktualizacja: 05.06.2017 Utworzono: 05.06.2017
Informacja Burmistrza Rzgowa o wyniku postępowania na udzielenie dotacji celowej dla spółek wodnych
Informacja Burmistrza Rzgowa o wyniku postępowania na udzielenie dotacji celowej dla spółek wodnych
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 17.05.2017
Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o zagrożeniu upraw rośli
Komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi o zagrożeniu upraw roślin
więcej...
Aktualizacja: 17.05.2017 Utworzono: 17.05.2017
Aktualizacja podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli - 2017r.
Aktualizacja podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli - 2017r.
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2017 Utworzono: 14.04.2017
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dot. zasad uprawy
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dot. zasad uprawy bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczania ich wewnątrz Unii Europejskiej
więcej...
Aktualizacja: 13.04.2017 Utworzono: 13.04.2017
Wysoce zjadliwa grypa ptaków - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 201
Wysoce zjadliwa grypa ptaków - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
więcej...
Aktualizacja: 07.04.2017 Utworzono: 07.04.2017
Informacja o obowiązujących procedurach prawa przy szacowaniu szkód w uprawach rolnych i płodach rol
Informacja o obowiązujących procedurach prawa przy szacowaniu szkód w uprawach rolnych i płodach rolnych wyrządzonych przez dziką zwierzynę
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2017 Utworzono: 17.03.2017
Pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr ZK.4120.1.2017.248.2.MR dotyczą
Pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr ZK.4120.1.2017.248.2.MR dotyczące udziału społeczeństwa przy opracowywaniu projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.
więcej...
Aktualizacja: 08.03.2017 Utworzono: 08.03.2017
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
więcej...
Aktualizacja: 24.02.2017 Utworzono: 24.02.2017
Ostrzeżenie dotyczące sadzeniaków ziemniaka niewiadomego pochodzenia
Ostrzeżenie dotyczące sadzeniaków ziemniaka niewiadomego pochodzenia (w załączeniu)
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2017 Utworzono: 14.02.2017
Ogłoszenie dla hodowców drobiu, gołębi, bażantów, kuropatw, indyków oraz innych bezgrzebieniowców.
Ogłoszenie dla hodowców drobiu, gołębi, bażantów, kuropatw, indyków oraz innych bezgrzebieniowców.W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwiej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 oraz przypadk&oacu
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2017 Utworzono: 07.02.2017
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń
W związku z dynamicznie zmieniająca się sytuacją epidemiologiczną odnoszącą się do afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi przesyła ulotki informacyjne dotyczące ASF (ulotka w załączeniu).
więcej...
Aktualizacja: 07.02.2017 Utworzono: 07.02.2017
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci
więcej...
Aktualizacja: 30.01.2017 Utworzono: 30.01.2017
APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2017 Utworzono: 17.01.2017
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Promocja walorów lokalnych Gminy Rzgów poprzez wydanie materiałów promocyjnych - mapy i folderu
Operacja jest współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Małe proje
więcej...
Aktualizacja: 08.09.2014 Utworzono: 08.09.2014
Projekt „Promocja walorów lokalnych Gminy Rzgów poprzez wydanie materiałów promocyjnych - mapy i fol
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
więcej...
Aktualizacja: 22.07.2015 Utworzono: 25.07.2014
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
"Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kalinie w gminie Rzgów - etap 2012"
"Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Kalinie w gminie Rzgów - etap 2012"
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2012 Utworzono: 04.09.2012
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony