Zawiadomienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lub dzierżawę
Na podstawie art. 35 ust. 1 i2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Rzgowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem l
więcej...
Aktualizacja: 19.09.2018 Utworzono: 19.09.2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz Rzgowa zawiadamia o wylożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rzgowa rejon ul. Nasiennej oraz części wsi Gospodarz działka 246/4, droga bez nazwy.
więcej...
Aktualizacja: 18.09.2018 Utworzono: 18.09.2018
OBWIESZCZENIE RDOŚ W ŁODZI „Budowa chodnika jednostronnego, przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Glinianej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego R-A (Struga).”
OBWIESZCZENIE RDOŚ W ŁODZI „Budowa chodnika jednostronnego, przebudowa jezdni wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi gminnej ul. Glinianej z odprowadzeniem do rowu melioracyjnego R-A (Struga).”
więcej...
Aktualizacja: 17.09.2018 Utworzono: 17.09.2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
Burmistrz Rzgowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów obejmującej część terenu Miasta Rzgowa i Gminy Rzgów - zmiana dotyczy tylko usta
więcej...
Aktualizacja: 04.09.2018 Utworzono: 28.08.2018
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz Rzgowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Rzgowa i części sołectwa Guzew-Babichy, rejon ul. Guzewskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Katowickiej, droga przez wieś G
więcej...
Aktualizacja: 28.08.2018 Utworzono: 21.08.2018
Wyniki - dotacja celowa dla spółek wodnych
Burmistrz Rzgowa informuje o wynikach naboru wniosków spółek wodnych na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymywanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 06.07.2018 Utworzono: 06.07.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dot. uprawy bulw
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dot. uprawy bulw ziemniaków w Polsce oraz przemieszczania ich wewnątrz Unii Europejskiej
więcej...
Aktualizacja: 11.04.2018 Utworzono: 11.04.2018
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony