Zawiadomienia

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2020 Utworzono: 03.04.2020
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
więcej...
Aktualizacja: 03.04.2020 Utworzono: 03.04.2020
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne
Dyrektor Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu na wniosek z dnia 19.12.2019r. spółki FRAM Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego upoważnienia Pan Mariusz Filipowi
więcej...
Aktualizacja: 31.03.2020 Utworzono: 31.03.2020
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy Poś, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z eksploatacją
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji nakładającej na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na podstawie art. 362 ustawy Poś, obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko w związku z ekspl
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2020 Utworzono: 30.03.2020
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi
więcej...
Aktualizacja: 30.03.2020 Utworzono: 30.03.2020
Komunikat dot. ochrony pszczół
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa podaje do publicznej wiadomości komunikat dot. ochrony pszczół i innych owadów zapylających.
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2020 Utworzono: 17.03.2020
projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
więcej...
Aktualizacja: 17.03.2020 Utworzono: 17.03.2020
Komunikat w sprawie oznakowania bulw ziemniaków przemieszczanych na terytorium Rzeczoposoplitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012

archiwum... Początek strony