Zawiadomienia

„Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2019 Utworzono: 24.04.2019
„Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2019 Utworzono: 24.04.2019
„Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
Przebudowa sieci gazowej w ramach obwodnicy Łodzi”
więcej...
Aktualizacja: 24.04.2019 Utworzono: 24.04.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Konstantyna, gmina Rzgów na działce nr 56/2.Każdy zainteresowany ma m
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2019 Utworzono: 19.04.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Konstantyna, gmina Rzgów na działce nr 56/5.Każdy zainteresowany ma m
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2019 Utworzono: 19.04.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Konstantyna, gmina Rzgów na działce nr 56/6.Każdy zainteresowan
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2019 Utworzono: 19.04.2019
Ogłoszenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
Burmistrz Rzgowa informuje o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w miejscowości Konstantyna, gmina Rzgów na działce nr 56/2.Każdy zainteresowany ma m
więcej...
Aktualizacja: 19.04.2019 Utworzono: 19.04.2019
zawiadomienie o wydanej decyzji
zawiadomienie o wydanej decyzji
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 05.04.2019
zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali o symbolu lokalizacyjnym 2A w Rzgowie przy ul. Kusocińskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych 128, 129, 148
zmiana sposobu użytkowania części istniejącej hali o symbolu lokalizacyjnym 2A w Rzgowie przy ul. Kusocińskiego, Dąbrowskiego, Żeromskiego na działkach o numerach geodezyjnych 128, 129, 148
więcej...
Aktualizacja: 10.04.2019 Utworzono: 10.04.2019
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
B U R M I S T R Z   R Z G O W A   I N F O R M U J E   że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2019 Utworzono: 08.04.2019
OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Burmistrz Rzgowa zwiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgów dla działek nr 682/1, 682/2.
więcej...
Aktualizacja: 09.04.2019 Utworzono: 02.04.2019
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi informuje, że wykorzystując akcję kontroli bioasekuracji, gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę świń odwiedzają osoby podszywające się pod inspektorów z Inspekcji Weterynaryjnej. Osobe te wchodzą do po
więcej...
Aktualizacja: 15.02.2019 Utworzono: 15.02.2019
Plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Rzgów
Urząd Miejski w Rzgowie zamieszcza plany polowań zbiorowych na terenie Gminy Rzgów, przedstawione przez koła łowieckie: Wiskitnianka Kuna, Słowik, Orzeł, Pudlarz.
więcej...
Aktualizacja: 16.01.2019 Utworzono: 16.01.2019
Komunikat w sprawie oznakowania bulw ziemniaków przemieszczanych na terytorium Rzeczoposoplitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej
Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii
więcej...
Aktualizacja: 07.12.2018 Utworzono: 07.12.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
więcej...
Aktualizacja: 07.06.2018 Utworzono: 07.06.2018
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
Informacja w załączeniu.
więcej...
Aktualizacja: 18.07.2016 Utworzono: 18.07.2016
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łódzkiego wschodniego w 2016 roku
więcej...
Aktualizacja: 31.12.2015 Utworzono: 31.12.2015
Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego
Zawiadomienie Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
więcej...
Aktualizacja: 17.07.2014 Utworzono: 17.07.2014
INFORMACJA BURMISTRZA RZGOWA
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 90 / 2012 Burmistrza Rzgowa z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie nieodpłatnego udostępniania: Dzienników Ustaw, Monitora Polski, zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orze
więcej...
Aktualizacja: 23.07.2012 Utworzono: 23.07.2012
Ogłoszenie - Zbiórka elektrośmieci
Urząd Miejski w Rzgowie informuje że na Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Rzgowie przy ulicy Ogrodowej 115 od poniedziałku do piatku w godzinach 7.00 - 15.00 można deponować zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Akcja bezpłatnej zbi&am
więcej...
Aktualizacja: 04.01.2010 Utworzono: 04.01.2010

archiwum... Początek strony