Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Budowa świetlicy w Starej Gadce
Budowa świetlicy w Starej Gadce
więcej...
Aktualizacja: 20.03.2019 Utworzono: 20.03.2019
Dostawa kruszywa łamanego - dolomitu dla Gminy Rzgów.
Dostawa kruszywa łamanego - dolomitu dla Gminy Rzgów.
więcej...
Aktualizacja: 19.03.2019 Utworzono: 26.02.2019
Zakup lekkich samochodów strażackich dla OSP Kalino i OSP Guzew
Zakup lekkich samochodów strażackich dla OSP Kalino i OSP Guzew
więcej...
Aktualizacja: 18.03.2019 Utworzono: 06.03.2019
Budowa chodnika na ul. Szczytowej w Starowej Górze
Budowa chodnika na ul. Szczytowej w Starowej Górze
więcej...
Aktualizacja: 15.03.2019 Utworzono: 15.03.2019
Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku – I etap
Przebudowa drogi gminnej w Grodzisku – I etap
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 09.01.2019
Budowa przedszkola w Guzewie oraz utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej.
Budowa przedszkola w Guzewie oraz utworzenie w 2019 roku żłobka samorządowego na 19 miejsc opieki w budynku przedszkola publicznego w Guzewie przy ul. Edukacyjnej.
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 23.01.2019
Przebudowa drogi powiatowej 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną.
Przebudowa drogi powiatowej 2916E w Guzewie na skrzyżowaniu z drogą gminną.
więcej...
Aktualizacja: 27.02.2019 Utworzono: 16.01.2019
Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do cieku Struga.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E ul. Tuszyńska na odcinku od Placu 500-lecia do cieku Struga.
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 03.01.2019
Przebudowa ul. Sucharskiego w Rzgowie
Przebudowa ul. Sucharskiego w Rzgowie
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 08.01.2019
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w Romanowie
więcej...
Aktualizacja: 14.02.2019 Utworzono: 03.01.2019
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko
Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E w miejscowości Kalinko
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.12.2018
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233E – ulica Nad Nerem w miejscowości Bronisin Dworski
więcej...
Aktualizacja: 31.01.2019 Utworzono: 31.12.2018

archiwum... Początek strony